Dlaczego projektanci wnętrz z bliskiego wschodu mają więcej serduszek pod postami niż ci z Europy?

Przy większości projektów, w które angażuję się od strony strategii (komunikacji, marketingu, coraz częściej samego projektowania usługi czy biznesu) napotykam jedną wspólną cechę. Sporo z potrzeb, z którymi zgłaszają się do nas klienci wywodzi się z mitycznych opowieści o tym, że muszą coś robić, bo wszyscy tak mówią, a wielu tak robi. Więc muszą. Wszystko fajnie tylko mało kto jest w stanie powiązać te działania z (mierzalnymi) efektami.

Dlat­ego w 25wat chęt­nie angażu­je­my się w inic­jaty­wy, w których dzie­limy się naszym doświad­cze­niem i wiedza z inny­mi. Jed­nocześnie mając świado­mość, że to tylko mały klo­cek w całej układance. Ostat­nio Arcdeko (https://www.arcdeko.pl/ ) zaprosiło nas na krót­ki wykład gdzie mieliśmy opowiedzieć o „per­son­al brandin­gu pro­jek­tan­tów wnętrz w medi­ach społecznoś­ciowych”. Po szy­bkim wygryzie­niu się w tem­at okaza­ło się, że pro­jek­tant wnętrz i komu­nikacji (nie tej autostrad­owej) maja bard­zo dużo wspól­nych ele­men­tów wiec tym lep­iej mogłem przy­go­tować się do krótkiej prezen­tacji. Miała trwać 20 min­ut a skończyło się na przekrocze­niu godziny wlicza­jąc w to pyta­nia. Dlaczego?

1. Okaza­ło się że social media to wszyscy robimy, ale po co i co to są te #hash­ta­gi?
2. Czy muszę być na Face­booku i Insta­gramie i LinkedIn i Twit­terze i czy nie mam klien­tów dlat­ego bo mnie tam nie ma?
3. Dlaczego pro­jek­tan­ci wnętrz z bliskiego wschodu mają więcej ser­duszek pod post­a­mi niż ci z Europy?
4. Ktoś na sali od 10 lat płaci jed­nej fir­mie „seo” kilka­set zło­tych co miesiąc i od 10 lat jest na 3ciej stron­ie wyszuki­wa­nia. Zaraz okaza­ło się, że nie jest osamot­niony bo kilku innych przed­siębior­ców też płaci co miesiąc i to pozy­cjonowanie „nie działa”.

Ciekawych pytań było znacznie, znacznie więcej (Gabi i Arcdeko świad­ka­mi!) a mianown­ik jeden. Masa mitów, które narosły przez lata we wszys­tkim co jest związane z komu­nikac­ja w świecie online.

Tym sposobem prezen­tac­ja przek­sz­tał­ciła się w emocjonu­ją­ca dyskus­je „o co tak naprawdę w tym wszys­tkim chodzi”, „czy ONI nas okła­mu­ją?” i odczarowywa­niu mitów ze świa­ta dig­i­talu. To spotkanie było dla mnie wspani­ałym doświad­cze­niem. Kole­jnym, które przekonu­je mnie, że tylko pros­ta i szcz­era roz­mowa bez ściemy może przynosić efek­ty. Dopa­sowu­jąc narzędzia i kanały do fak­ty­cznych potrzeb a nie tylko w odpowiedzi na trendy. 

Jakie są Wasze doświadczenia z takimi mitami i jak sobie z nimi radzicie? #zerobullshit #25wat

Przeczytaj także:

Team Alpha na Internet Beta 2019 – subiektywna relacja by 25wat

Przed Wami podsumowanie tegorocznej konferencji #InternetBeta , w której uczestniczył nasz Alpha team – Joanna Gancarczyk, Piotr Bardadyn i Mateusz Romanów. Niemal 100 prelegentów, 80 ... Czytaj więcej

17 Emoji-Faktów, które każdy Marketer powinien znać!?

Emoji – język internetu, który obiegł wszystkie kontynenty. Fenomen, który zbiera setki fanów na świecie i doczekał się filmu obchodzi dziś swoje święto! Z okazji #World Emoji Day ... Czytaj więcej

Zamknij blogera w lodówce – 8 kreatywnych pomysłów na wykorzystanie Augmented Reality (AR) vol. 2

Najlepsze pomysły przychodzą nam do głowy podczas zabawy. Tak się przy­jem­nie skła­da, że pro­ces kreacji przy wyko­rzys­ta­niu najnowszych tech­nologii AR+ to dla nas spo­ra ... Czytaj więcej

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker