Oferta

Audyty i doradztwo

Kon­sul­tu­je­my pro­jek­ty pod kątem UX/UI oraz wspier­amy Klien­tów w zakre­sie kreacji, jeśli mają swo­je zaplecze pro­gramisty­czne. Potrze­bu­jesz kon­sul­tacji ser­wisu? Nasz zespół przy­go­tu­je kom­plek­sowy audyt strony pod kątem UX/UI, architek­tu­ry infor­ma­cji, układu treś­ci i este­ty­ki oraz bez­pieczeńst­wa.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker