Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI v.1.0.0

Niezwykle poważnie traktujemy poufność powierzanych Nam do przetwarzania danych i ochronę prywatności naszych klientów. Dlatego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kim jesteśmy?

Nasze dokładne dane to: 25WAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościerzyńska 32A, 51–430 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000628003, REGON 364949624, NIP 8982222308, (“25WAT”).

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane osobowe?

Przetwarzając Twoje dane kierujemy się następującymi zasadami:

(a) nie zbieramy więcej informacji niż jest nam potrzebne; (b) nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności; © nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne; (d) nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

● Jeśli odwiedzając stronę www.25wat.com zdecydujesz się skorzystać z usługi kontaktu z nami, dodać komentarz, lub skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na Naszej stronie internetowej, wówczas wyrazisz zgodę na otrzymywanie od 25Wat informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wybierając jako formę kontaktu: Wiadomości elektronicznej e‑mail.

● Jeśli odwiedzając stronę www.25wat.com nie zdecydujesz się skorzystać z usługi wyceny projektu, dodać komentarz, lub skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na Naszej stronie internetowej, wówczas nie przetwarzamy żadnych informacji na Twój temat, z wyjątkiem adresu IP. Utrwalenie Twojego adresu IP jest niezbędne ze względów technicznych związanych z administrowaniem naszymi serwerami. Twój adres IP zostanie wykorzystany przez nas do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz). Wiedz jednak, że nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie samego adresu IP.

● Dane zbierane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych dostępnych na Naszej stronie są przetwarzane przez Nas w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Dane, których potrzebujemy obejmują wyłącznie Twój adres e‑mail oraz nr telefonu. Przekazane nam dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu komunikacji z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odpowiedzi na Twoje pytania.

● Dane osobowe, które podajesz korzystając z usługi wyceny projektu dostępnego na Naszej stronie będą przetwarzane przez Nas w celu wymiany informacji między 25WAT i Tobą, a także odpowiedzi na zadane Nam pytania i przygotowania propozycji umowy. Dane, których potrzebujemy obejmują wyłącznie Twój adres e‑mail oraz nr telefonu. Ponadto jeśli w firmie Twojego przedsiębiorstwa występuję Twoje imię lub nazwisko będziemy przetwarzać również dane w tym zakresie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia z Tobą umowy; 

● Zostawiając komentarz, pod adresem https://25wat.com/news/ ‚https://25wat.com/pl/nowosci, https://25wat.com/es/noticias, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania oraz adres IP. By jednak móc zostawić komentarz musisz zarejestrować się w serwisie Disqus, który będzie administratorem Twoich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres email lub numer telefonu. Dane te przechowuje Disqus, My zaś nie mamy do nich dostępu. Za cele i czas przetwarzania danych odpowiada firma Disqus. Zapoznać się z jej polityką prywatności możesz pod adresem https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy

● Jeśli zdecydujesz się z nami skontaktować i wyrazisz odpowiednią zgodę, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu otrzymywania newslettera i innych materiałów marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, obejmujących Twój adres e‑mail oraz nr telefonu będzie Twoja zgoda. Wyrażenie zgody w tym zakresie jest całkowicie dobrowolne. 

● Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu obsługi finansowo – księgowej, obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie lub dochodzeniu praw 25WAT w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

● Jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym, będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do odpowiedzi na Twoje pytanie oraz przez okres dwóch lat od udzielenia Ci odpowiedzi na Twoje pytanie, w celu ochrony naszych praw. Po upływie tego czasu Twoje dane zostaną usunięte.
● Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z usługi wyceny projektu dostępnego na Naszej stronie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez określony w przepisach prawa termin przedawniania roszczeń wynikający z faktu chęci zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż przez trzech lat. Po upływie terminu przedawniania Twoje dane zostaną usunięte.
● Jeśli zdecydujesz się zostawić na naszym blogu komentarz Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili, gdy nie usuniesz swojego komentarza. Wiedz jednak, że za czas przetwarzania danych odpowiada Disqus.
● Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

● Zapewniamy ochronę wszystkich Twoich danych osobowych oraz nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim w przypadkach innych niż wymienione poniżej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę lub ujawnienie danych będzie konieczne ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny.

● Przekazane nam przez Ciebie w związku z korzystaniem Usług informacje możemy jednak ujawnić:

(a) dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystywane są do utrzymania Naszej strony i korzystania z jej funkcjonalności, w tym m.in.: Disqus, Tytani24, Google Analytics, Google Ads, Cloudflare, WordFence, Smartlook ;

(b) podmiotom świadczącym usługi niezbędne do przesłania informacji transakcyjnych i produktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS w stopniu, w jakim ujawnienie jest niezbędne do zautomatyzowania, uproszczenia i przeanalizowania tych procesów, w tym m.in. Link Mobility Poland sp. z o.o.;

● Nie ujawnimy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będą zapewnione odpowiednie standardy ochrony danych.

● Jeżeli chcesz, możesz również zapoznać się z Polityką Prywatności dostawców, z których usług możemy korzystać: Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies Disqus — https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies Smartlook – https://www.smartlook.com/pl/privacy CloudFlare — https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ Tytani24 — https://tytani24.com/regulamin/ Wordfence — https://www.wordfence.com/privacy-policy/

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. W poniższej sekcji wyjaśniamy szczegółowo na czym one polegają i jak możesz z nich skorzystać.

Prawo dostępu do danych osobowych
W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji, na Twój temat, które przetwarzamy. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Nami pod adresem e‑mail [email protected].

Prawo do sprostowania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat
W każdym momencie masz prawo do sprostowania informacji, na Twój temat, które przetwarzamy. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Nami pod adresem e‑mail [email protected] .

Prawo do usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania
Usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz skorzystać z tych uprawnień kontaktując się z Nami pod adresem e‑mail [email protected].

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w ze względu na ważny i uzasadniony interes 25WAT masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Nami pod adresem e‑mail pod adresem e‑mail [email protected].

Prawo do przenoszenia danych osobowych
Masz prawo poprosić nas o przesłanie danych, które zgromadziliśmy o Tobie. Jeżeli będzie to technicznie możliwe prześlemy Twoje dane w powszechnie używanym formacie zapisu, we wskazany przez Ciebie sposób i na wskazany adres. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Nami pod adresem e‑mail [email protected].

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Nami pod adresem e‑mail [email protected] .

Profilowanie

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pliki cookies

25WAT wykorzystują pliki cookies, przez które rozumie się pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu służącym do łączenia się z Internetem podczas wizyt na Naszej stronie, pozwalające lepiej dopasować Naszą ofertę do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji, a także umożliwiające gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z Naszej strony.

Korzystamy z plików cookie w następujących celach:

● aby lepiej dopasować Naszą ofertę do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji,
● aby umożliwić gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z Naszej strony,
● reklamy Usług 25WAT przez Internet,

Jeżeli nie ustawisz blokowania plików cookie w przeglądarce (np. Mozilla Firefox albo Google Chrome), przeglądarka będzie akceptować ich używanie. Możesz w dowolnym momencie wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, nawet jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na ich stosowanie. Możesz również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na komputerze. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność bądź całkowicie uniemożliwić korzystanie z Usług.

Zmiany polityki prywatności

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na Naszej stronie, w zakładce 

PL — 25wat.com/pl/polityka-prywatnosci EN — 25wat.com/privacy-policy

Kontakt z 25WAT i POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności możesz skontaktować się z 25WAT wysyłając zapytanie na adres: [email protected] .

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące ochrony danych osobowych w satysfakcjonujący sposób. Jeżeli jednak uznasz, że w którymkolwiek momencie nasze działania naruszyły przysługujące Ci prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Skonsultuj projekt