Oferta

interim marketing management

Prowadz­imy ses­je men­torskie dla pra­cown­ików dzi­ałów Social Media i Pub­lic Rela­tions, na których przekazu­je­my swo­ją wiedzę i udostęp­ni­amy naszych ekspertów do pro­jek­tów wewnątrz fir­mowych. Prowadz­imy również usłu­gi, jako zewnętrzny dzi­ał mar­ketingu dla firm.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker